Go Home>>Current locationú║Contact Us

Address: No.777 Jinmao Road Zhoushi Kunshan Suzhou 215313 China

Tel: 0086-512-36618188  

Fax: 0086-512-36618288    

Email: info@xingpackint.com